Tõstevahendite hooldus

Aasta alguses on õige aeg meelde tuletada tõstevahendite hoolduse ja kontrolli vajalikkust. Silmas peab pidama, et märgime töö käigus järgmise hoolduse soovitusliku aja (mitte tehtud hoolduse toimumise aja). Hooldades ja hoides oma tõstevahendeid korrektselt, tagate seadme turvalisuse ja pika tööea. Pildil tõstetali aastast 1997.