Icon sustainable customer offer

Pikaajaline ohutus ja jätkusuutlikkus


Lifting KnowHow Iga päev tehakse meie tõstevahendite ja Lifting KnowHow oskusteabe abil ohutult tuhandeid tõstetöid paljudes eri valdkondades. Oleme uhked, et pakume ohutuid tooteid ja teenuseid, mis vastavad klientide kvaliteediootustele ja parandavad nende jätkusuutlikkust. Pika ajaloo ja kogemusega tõstetööde valdkonnas oleme välja arendanud vajalikud teadmised, et seada toodetele õiged nõuded, mis võimaldavad pikaajalist ohutust ja jätkusuutlikkust.

Ohutud tooted, mis kestavad


Tuginedes oma Lifting KnowHow oskusteabele, aitame oma klientidel valida igaks kasutusalaks sobivaima toote. Kliendid võivad olla kindlad, et neile pakutakse nõuetekohase kvaliteediga tooteid, mis võimaldavad sujuvat ja turvalist tegevust.

Samuti näeme oma vastutust toodete kasutusaja pikendamisel ja seetõttu pakume laia valikut teenuseid. Näiteks aitame klientidel otsustada, millal on õige aeg tooted välja vahetada ja millal mitte – pidades silmas nii ohutuse kui ka jätkusuutlikkuse aspekti.


”CERTEXi kliendina võite olla kindel, et saate toote, mis vastab kõrgetele standarditele nii kvaliteedi, ohutuse kui ka jätkusuutlikkuse poolest.Töötame päevast päeva selle nimel, et täita praeguseid nõudeid, kuid tagada samas ka pikaajaline jätkusuutlikkus.”

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Lineaarmajanduselt ringmajandusele


Pakkudes jätkusuutlikumaid lahendusi ja tehes koostööd klientidega, kes katsetavad uusi alternatiivseid ärimudeleid, saame aidata kaasa ressursside tõhusamale kasutamisele ning võimaldada kulude vähendamist.

Otsime pidevalt võimalusi luua partnerlussuhteid, mille tulemusena sünnivad uuenduslikud tooted ja teenused, millel on väiksem keskkonnajalajälg. Meie pikaajaline eesmärk on viia turule ainult selliseid tooteid, mida saab taaskasutada või ringlusse võtta ja mis aitavad seeläbi kaasa materjalide ringkasutusele. Seda mõistagi kvaliteeti ja ohutust ohvriks toomata.


Jätkusuutlik tarneahel

Tehes koostööd tarnijatega, kes jagavad meie väärtusi ja vastavad meie jätkusuutlikkusstandarditele, tagame kõigis ahela lülides samad eesmärgid ja jätkusuutliku tarneahela.

Jätkusuutlik äritegevus

Püüame saavutada jätkusuutliku äritegevuse ressursitõhususe tagamise ja suure pühendumusega töötajate abil.