Image | © CERTEX Danmark A/S

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S

Seades standardeid jätkusuutlikuma tuleviku heaks


Certex Eesti OÜ usub, et jätkusuutlikkus on ettevõtte tuleviku kindlustamisel otsustava tähtsusega. Juhindudes oma põhiväärtustest ja tuginedes oma Lifting KnowHow oskusteabele, saame olla oma valdkonnas jätkusuutlikule tegutsemisviisile üleminekul eestvedajad. Jätkusuutlikkus käib käsikäes meie väärtushinnangutega, keskendudes ohutute toodete ja lahenduste pakkumisele, et vastata klientide kvaliteediootustele ja parandada nende jätkusuutlikkust.

Jätkusuutlik tarneahel, jätkusuutlik äritegevus ja jätkusuutlikud kliendisuhted on meie kolm põhi sihtgruppi, mis omakorda jagunevad kolme alamkategooriasse: inimesed, kliima ja taaskasutus. Iga valdkonna puhul on määratletud pikaajalised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused. Tagamaks, et liigume õiges suunas, jälgime korrapäraselt tulemuslikkuse põhinäitajaid (KPId). Kuna meie visioon on olla ettevõte, mis seab standardeid jätkusuutlikuma tuleviku tagamiseks, ootab meid ees raske teekond. Kuid me jääme endale kindlaks ja teeme selle koos teiega ära!

Jätkusuutlikkuse rakendamine


Certex Eesti OÜ on osa Axel Johnson International grupist, kus jätkusuutlikkuse tagamine on kontserni ärimudeli oluline osa ja eeldus. Iga päev meie tooted aitavad liigutada, turvata ja käivitada tuhandeid seadmeid, mis on ühiskonna toimimiseks hädavajalikud. Axel Johnson Internationalis mõistame, et ühiskond peab olema jätkusuutlikum ning aidates klientidel leida optimaalseid tehnilisi lahendusi, anname oma panuse jätkusuutlikumale arengule. Klientidele keskendudes tugevdab kontsern jätkusuutlikkuse alase tööga nii ettevõtet kui ka veab jätkusuutlikumale tegutsemisviisile üleminekut terves valdkonnas. Lisateavet selle kohta, kuidas kontsern valdkonna jätkusuutlikumaks muutmise nimel tööd teeb, saate lugeda Axel Johnson Internationali kodulehelt.

Jätkusuutlik tarneahel

Tehes koostööd tarnijatega, kes jagavad meie väärtusi ja vastavad meie jätkusuutlikkusstandarditele, tagame kõigis ahela lülides samad eesmärgid ja jätkusuutliku tarneahela.

Jätkusuutlik äritegevus

Püüame saavutada jätkusuutliku äritegevuse ressursitõhususe tagamise ja suure pühendumusega töötajate abil.

Jätkusuutlikud kliendisuhted

Oleme uhked oma toodete ja teenuste üle, mis vastavad klientide kvaliteedinõuetele ja suurendavad nende jätkusuutlikkust.