Ettevõtte vastutus on iseenesest mõistetav igas kaasaegses ettevõttes. Certexi jaoks on see üks tugisammastest.
Meie töös kajastuvad ärieetika ning jätkusuutlikus neljast erinevast vaatenurgast: sotsiaalne-, keskonna teadlik-, majanduslik- ning kohalik perspektiiv. 

Atraktiivne tööandja

Jätkusuutlik ettevõte, nagu Certex seda on, areneb tänu rahulolevatele ja võimekatele töötajatele. Seega panustab Certex ka töötajatelt tagasiside ja arvamuste küsimisse, mille üks väljunditest on iga-aastane põhjalik töötaja-uuring. Töötajate tähelepanekud ning mõtted panevad tugeva aluse meie pühendumusele ning püüdele olla hea tööandja. 

Võrdsus

Certexile on ühtemoodi olulised ja väärtuslikud kõik meie töötajad, olenemata soost, vanusest, kogemusest, haridustasemest või etnilisest taustast. Meie jaoks on mitmekesine töökeskkond positiivne ning me peame oluliseks aktiivselt ennetada ja võidelda diskrimineerimise, ahistamise ja väärkohtlemise vastu töökohal kõigis selle vormides.

Keskkond

Meie jõupingutused vähendada kahjulikku mõju keskkonnale keskenduvad neljale valdkonnale: transport, energiakulu, keskkonnasõbralikud tooted ja taaskasutus. Selleks, et mõju keskkonnale vähendada, töötame pidevalt välja ja viime ellu projekte eelmainitud valdkondades püüdes seejuures ka veelgi laiendada keskkonnasõbralikku tootevalikut. Meie eesmärgiks on saada sertifitseeritud ISO 14001 järgi. Pakkudes toodete ülevaatuse ja hoolduse teenuseid, aitame oma klientidel toodete eluiga pikendada, tänu millele väheneb kahjulik mõju keskkonnale veelgi.

Tarnija tegevusjuhend 

Selgitamaks meie seisukohta ning Certexi väärtuste praktilisi väljundeid, oleme töötanud välja tegevusjuhendi tarnijatele. Meie eesmärgiks on olla pidevas kontaktis oma tarnijatega, et tagada pikka ajaline koostöö ning olla kindel, et nende töötajaid koheldakse austuse ning väärikusega, neil on ohutud töötingimused ning et meie tarnijate tootmisprotsessid vastavad rangetele keskkonnanõuetele. Kõik Certexi tarnijad ja alltöövõtjad on kohustatud tegevusjuhendit järgima. 

Kohalik kaasatus

Me usume, et on väga oluline olla osa kohalikust kogukonnast, kus meie ettevõte tegutseb. Toetame kohalike organisatsioone ja projekte spordi-, hardus- ja keskkonnavaldkonnas.