Ettevõtte vastutus on iseenesest mõistetav igas kaasaegses ettevõttes. Certexi jaoks on see üks tugisammastest.
Meie töös kajastuvad ärieetika ning jätkusuutlikus neljast erinevast vaatenurgast: sotsiaalne-, keskonna teadlik-, majanduslik- ning kohalik perspektiiv. 

Atraktiivne tööandja

Certex on jätkusuutlik ettevõte, kes areneb tänu rahulolevatele ja võimekatele töötajatele. Panustades töötajatelt tagasiside ja arvamuste küsimisse, mille üks väljunditest on iga-aastane põhjalik töötaja-uuring. Töötajate tähelepanekud ning mõtted panevad tugeva aluse meie pühendumisele- olla parim tööandja. 

Võrdsus

Certexile on olulised ja väärtuslikud kõik meie töötajad, olenemata soost, vanusest, kogemusest, haridustasemest või etnilisest taustast. Meie jaoks on mitmekesine töökeskkond positiivne ning peame oluliseks aktiivselt ennetada ja võidelda diskrimineerimise, ahistamise ja väärkohtlemise vastu töökohal kõigis selle vormides.

Keskkond

Meie jõupingutused vähendada kahjulikku mõju keskkonnale keskenduvad neljale valdkonnale: transport, energiakulu, keskkonnasõbralikud tooted ja taaskasutus. Selleks, et mõju keskkonnale vähendada, töötame pidevalt välja ja viime ellu projekte eelmainitud valdkondades.Samuti püüame seejuures laiendada veelgi keskkonnasõbralikku tootevalikut. Meie eesmärgiks on saada sertifitseeritud ISO 14001 järgi. Pakkudes toodete ülevaatuse ja hoolduse teenuseid, aitame oma klientidel toodete eluiga pikendada, tänu millele väheneb kahjulik mõju keskkonnale.

Tarnija tegevusjuhend 

Selgitamaks Certexi seisukohta ning väärtuste praktilisi väljundeid, oleme töötanud välja tegevusjuhendi tarnijatele. Meie eesmärgiks on olla pidevas kontaktis oma tarnijatega, et tagada pikaajaline koostöö ning olla kindel, et nende töötajaid koheldakse austuse ning väärikusega. Samuti, et neil on ohutud töötingimused ning meie tarnijate tootmisprotsessid vastavad rangetele keskkonnanõuetele. Kõik Certexi tarnijad ja alltöövõtjad on kohustatud tegevusjuhendit järgima.

Kohalik kaasatus

Usume, et on väga oluline olla osa kohalikust kogukonnast, kus meie ettevõte tegutseb. Toetame kohalikke organisatsioone ning projekte spordi-, haridus- ja keskkonnavaldkonnas.