Kvaliteet / ISO

 

Certex Eesti OÜ toimib kindlaks määratud eeskirjade ja kvaliteedinormide põhiselt. Selle kinnituseks on meile omistatud sertifikaadid ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ning ISO 45001:2018. See tagab meie klientidele kvaliteetse teeninduse ja tooted, korrektse ning usaldusväärse koostöö meie tarnijatele, hinnatud tööandja meie töötajatele.

Samas oleme jätkuvalt ka tulevikku vaatavad. Ettevõtte ning tööprotsesside pidev arendamine on meie jaoks enesestmõistetav ja igapäevane tegevus. Pidev enesetäiendus on meie ettevõttes olulisel kohal. Meie eesmärgiks on pakkuda klientidele parimat teenust ja tooteid nii täna, kui ka tulevikus.

ISO Sertifikaadid

Certex Estonia OÜ juhtimissüsteem vastab alates 2023. aastast järgmistele standarditele:

 

  • ISO 9001:2015 on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise standard, mis aitab meil muuta paremaks meie kvaliteedijuhtimist ning protsesside pideva arendamise läbi saame tagada klientide rahulolu.

 

  • ISO 14001:2015 on rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemide (EMS) standard, mis aitab meie ettevõttel vähendada negatiivset mõju keskkonnale ja edendada jätkusuutlikkust. Keskendume pidevale parendamisele ja arvestame kõiki asjakohaseid keskkonnateemasid nagu jäätmekäitlus, vesi ja õhusaaste. Standard annab meile raamistiku oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse kavandamiseks, rakendamiseks ja pidevaks parendamiseks.

 

  • ISO 45001:2018 kehtestab tavade miinimumstandardi, mis kaitseb meie töötajaid. Standard on loodud integreerimiseks organisatsioonide olemasolevatesse juhtimisprotsessidesse ja järgib sama kõrgetasemelist struktuuri nagu teised ISO juhtimissüsteemi standardid, nagu näiteks ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja ISO 14001 (keskkonnajuhtimine).