Image

 Icon sustainable supply chain

Iga ahelda lüli on oluline


Koostöös tarnijatega, kes jagavad meie väärtusi ja vastavad meie jätkusuutlikkuse standarditele, tagame, et kõigil ahela lülidel on samad eesmärgid – jätkusuutlik tarneahel.

Tänu tarnijate tagasisidele parendame pidevalt oma tooteid kvaliteetsemaks ja ohutumaks ning püüdleme tarneahela poole, mis vastab meie tarnijate tegevusjuhendis kirjeldatud nõuetele. Meie kogemus näitab, et jätkusuutlikud tarnijad suudavad pakkuda ka kõrget kvaliteeti.

Turustajana ilmneb meie toodete jätkusuutlikkuse mõju suuresti meie tarneahela selles osas, mille üle meil puudub otsene kontroll. Siiski ei jäta me midagi juhuse hooleks. Meie süstemaatilist lähenemisviisi on kirjeldatud meie tarneahela jätkusuutlikkuse juhendis. Juhendi eesmärk on luua tarnijatega pikaajalised suhted ning edendada nende jätkusuutlikkust nii tervise ja ohutuse, keskkonna, ühiskondliku tegevuse kui ka ärieetika valdkonnas. Kõik meie tarnijad peavad järgima tegevusjuhendis sätestatud standardeid ning kõigi nende puhul, keda loetakse nn riskitarnijaks, viime korrapäraselt läbi jätkusuutlikkuse auditeid, misjärel koostatakse parandusmeetmete kavad.

Code of conduct folder


"Kohapealsete auditite käigus teavitame tarnijaid nende riskidest ja täiustamisvõimalustest ning palume koostada parandusmeetmete kava. Järelauditeid tehes täheldame suure osa tarnijate puhul selgeid edusamme.”

Alice Yang, Axel Johnson International’s office in Ningbo, China

Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Kohapealne esindus toob tulemusi


Kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse tagamiseks meie toodete valmistamisel Aasias on Axel Johnson Internationalil kohalik esindus Hiinas, Ningbo linnas. Kohalikud esindajad teevad tarnijatega tihedat koostööd ja aitavad meie nõudeid täita.

Tänu kohalikule esindusele saame kontrollida vastutustundliku tootmise, heade töötingimuste ja inimõigustega seotud nõuete täitmist ja selle nimel süstemaatiliselt tööd teha – veenduda, et tarnijad järgiksid meie käitumisjuhendit.

Image

Jätkusuutlik äritegevus

Püüame saavutada jätkusuutliku äritegevuse ressursitõhususe tagamise ja suure pühendumusega töötajate abil.

Jätkusuutlikud kliendisuhted

Tunneme uhkust selle üle, et saame pakkuda ohutuid tooteid ja teenuseid, mis täidavad klientide kvaliteediootused ning edendavad nende jätkusuutlikkust.