Image

Icon sustainable offer

Ressursitõhusus ja pühendunud töötajad


Püüdleme jätkusuutliku tegevuse poole ressursitõhususe ja pühendunud töötajate abil. Juhindudes oma väärtustest, nagu teeme-ära-suhtumine, mitu sammu ette vaatamine ja hea töökeskkonna loomine, suurendame pidevalt oma jätkusuutlikkust, et kindlustada oma tulevik ettevõtte ja tööandjana.

Vähendame CO2 jalajälge kooskõlas Pariisi kliimakokkuleppe 1,5 °C eesmärgiga

Soovime vähendada kasvuhoonegaaside protokolli 1. ja 2. liigi CO2-heidet 2030. aastaks 50% võrreldes 2020. aastaga. Selleks keskendume energiatõhususele, elektrifitseerimisele ja taastuvate energiaallikate kasutamisele.

Vähendame jäätmeid ja näeme kõiki jäätmeid ressursina

Oma jätkusuutlikkuse strateegia osana soovime vähendada jäätmeid võimalikult palju. Pikaajaline eesmärk on vähendada prügilasse või põletusse suunatavate jäätmete hulk nullini. Selleks et tagada keskkonnavaldkonnas pidev areng ja süsteemne lähenemisviis, taotleme ISO 14001 keskkonnastandardi sertifikaati.


”Vastutuse võtmine oma äritegevusega seotud heite eest on oluline selleks, et näidata nii klientidele kui ka töötajatele, et teeme kõik endast oleneva jätkusuutliku tuleviku heaks.Kliimakriis on üleilmne probleem, mille peame lahendama koos ja mille eest peame vastutuse võtma kõigis oma tegemistes."

Håkan Donnerlid, Tegevdirektor CERTEX Rootsi


Lifting KnowHow - CERTEX Danmark A/S


Soovime olla oma valdkonna kõige atraktiivsem tööandja

...seetõttu pakume oma töötajatele kogu kontserni hõlmavaid arenguprogramme ning keskendume töökoha heaolule, mitmekesisusele ja kaasamisele.


Ohutus ennekõike
Certex Eesti seab ohutuse alati esikohale ning meie töökoht peab mõjuma kolleegide heaolule positiivselt.Kõigile meie ettevõttes töötavatele inimestele peab olema tagatud ohutu töökeskkond ning meie jaoks tähendab ohutus nii füüsilist kui ka vaimset heaolu.

Hea koos töötada
Meie põhiväärtus on olla hea koostööpartner nii äripartneri kui ka tööandjana. Meie eetikakoodeks on eetilise käitumise juhend kõigile meie töötajatele. See täiendab meie põhiväärtusi ja kujutab endast lihtsat ülevaadet ootustest, mida ettevõte meile igapäevatöö erinevates kontekstides ootab.

Tagamaks, et meie töötajad järgivad meie väärtusi ja põhimõtteid, on kasutusel kogu kontserni hõlmav probleemidest teavitamise süsteem, mida haldab ettevõtteväline koostööpartner. Kutsume kõiki töötajaid ja partnereid üles rääkima meile kõigest, mis on vastuolus meie kui ettevõtte väärtustega – see loob turvatunde ja aitab kujundada hea ettevõttekultuuri.

Image

Jätkusuutlik tarneahel

Tehes koostööd tarnijatega, kes jagavad meie väärtusi ja vastavad meie jätkusuutlikkusstandarditele, tagame kõigis ahela lülides samad eesmärgid ja jätkusuutliku tarneahela.

Jätkusuutlikud kliendisuhted

Oleme uhked oma toodete ja teenuste üle, mis vastavad klientide kvaliteedinõuetele ja suurendavad nende jätkusuutlikkust.