CertMax+ on Certexi online süsteem, mille kaudu hallatakse tooteid ja varustust, mis vajavad regulaarset kontrolli ja hooldust. Nendeks toodeteks on tõstevahendid (tõstetropid, tõstemagnetid jne.), tõsteseadmed (talid, kraanad jne.) ja kukkumiskaitsevahendid.

CertMax + aitab meie klientidel hoida kõrget turvalisuse taset vähese vaevaga. Kui regulaarse kontrolli kuupäev on lähenemas, saadame teile kokkuleppel oma süsteemist meeldetuletuse. Nii ei unune teil järgmine hoolduskuupäev ning tagate tõstevahendite jätkuva turvalisuse.

Täpsema informatsiooni saamiseks võta ühendust Certex Eesti hooldusosakonnaga.

 

Image