Teeme ka tõsteabivahendite hooldustöid laevadel. 

Lisaks iga-aastasele kohustuslikule tõsteseadmete kontrollile tuleb laevadel teostada iga 5 aasta järel ka teatud tõsteseadmete koormus-katsetused