Postitas: Laura Miilen

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 sertifikaadid

Meil on suur rõõm teada anda, et Certex Eesti on alates detsembrist 2023 sertifitseeritud kolme ülemaailmselt tunnustatud sertifikaadiga! Nende standarditega soovime rõhutada, et meie jaoks on olulisel kohal kvaliteedijuhtimine, klientide rahulolu, kvaliteetsed teenused, keskkond ja jätkusuutlikkus ning tööohutus ja töötervishoid.

ISO 9001 on rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedijuhtimise standard, mis aitab meil muuta paremaks meie kvaliteedijuhtimist ning protsesside pideva arendamise läbi saame tagada klientide rahulolu.

ISO 14001 on rahvusvaheliselt tunnustatud keskkonnajuhtimissüsteemide (EMS) standard, mis aitab meie ettevõttel vähendada negatiivset mõju keskkonnale ja edendada jätkusuutlikkust. Keskendume pidevale parendamisele ja arvestame kõiki asjakohaseid keskkonnateemasid nagu jäätmekäitlus, vesi ja õhusaaste. Standard annab meile raamistiku oma keskkonnategevuse tulemuslikkuse kavandamiseks, rakendamiseks ja pidevaks parendamiseks.

ISO 45001  kehtestab tavade miinimumstandardi, mis kaitseb meie töötajaid. Standard on loodud integreerimiseks organisatsioonide olemasolevatesse juhtimisprotsessidesse ja järgib sama kõrgetasemelist struktuuri nagu teised ISO juhtimissüsteemi standardid, nagu näiteks ISO 9001 (kvaliteedijuhtimine) ja ISO 14001 (keskkonnajuhtimine).