Tabelist leiate maksimaalsed lubatud töökoormused erineva läbimõõdu ja klassiga tõstekettidele. Samuti on ära toodud erinevate tõsteviiside mõju lubatud töökoormusele

Seda toodet ei ole võimalik online-päringule lisada. Palun võtke ühendust meie müügimeestega.

CAD fail

CAD faili alla laadimiseks palun valige vastav toode ülalolevast tabelist ning vajutage "Laadi CAD" nupule. Peale CAD faili laadimist saate selle alla laadida.

Laadi CAD
Laadi alla
  1 haru 1 haru 2 haru 2 haru 2 haru 2 haru 3 ja 4 haru 3 ja 4 haru Ringtropp Üks kett Üks kett Kaks ketti Kaks ketti
   
Tõstenurk ß   - - 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° - 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Koormustegur   1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,8 1,4 1 2,1 1,5
                             
Keti klass d (mm)                          
Grade 8 6 1,12 0,9 1,6 1,12 1,25 0,9 2,36 1,7 1,8 1,6 1,12 2,36 1,7
Grade 10 6 1,4 1,12 2 1,4 1,6 1,12 3 2,12 2,24 2 1,4 3 2,12
Grade 12 7 2,36 1,9 3,35 2,36 2,65 1,9 5 3,55 3,75 3,35 2,36 5 3,55
Grade 8 8 2 1,6 2,8 2 2,24 1,6 4,25 3 3,15 2,8 2 4,25 3
Grade 10 8 2,5 2 3,55 2,5 2,8 2 5,3 3,75 4 3,55 2,5 5,3 3,75
Grade 12 8 3 2,36 4,25 3 3,35 2,36 6,3 4,5 4,75 4,25 3 6,3 4,5
Grade 8 10 3,15 2,5 4,25 3,15 3,55 2,5 6,7 4,75 5 4,25 3,15 6,7 4,75
Grade 10 10 4 3,15 5,6 4 4,25 3,15 8 6 6,3 5,6 4 8 6
Grade 12 10 5 4 7,1 5 5,6 4 10,6 7,5 8 7,1 5 10,6 7,5
Grade 8 13 5,3 4,25 7,5 5,3 5,9 4,25 11,2 8 8,5 7,5 5,3 11,2 8
Grade 10 13 6,7 5,3 9,5 6,7 7,5 5,3 14 10 10,6 9,5 6,7 14 10
Grade 12 13 8 6,3 11,2 8 9 6,3 17 11,8 12,5 11,2 8 17 11,8
Grade 8 16 8 6,3 11,2 8 9 6,3 17 11,8 12,5 11,2 8 17 11,8
Grade 10 16 10 8 14 10 11,2 8 21,2 15 16 14 10 21,2 15
Grade 10 19 14 11,2 20 14 16 11,2 30 21,2 22,4 20 14 30 21,2
Grade 8 20 12,5 10 17,5 12,5 14 10 26,25 18,75 22,5 17,5 10 26,25 18,75
Grade 8 22 15 12 21,2 15 17 12 31,5 22,4 23,6 21,2 15 31,5 22,4
Grade 10 22 19 15 26,5 19 21,2 15 40 28 30 26,5 19 40 28
Grade 8 26 21,2 16,95 30 21,2 23,7 16,95 45 31,5 33,5 30 21,2 45 31,5
Grade 8 32 31,5 25,2 45 31,5 35,2 25,2 67 47,5 50 45 31,5 67 47,5