Tabelist leiate maksimaalsed lubatud töökoormused erineva läbimõõdu ja klassiga tõstekettidele. Samuti on ära toodud erinevate tõsteviiside mõju lubatud töökoormusele

Seda toodet ei ole võimalik online-päringule lisada. Palun võtke ühendust meie müügimeestega.
  1 haru 1 haru 2 haru 2 haru 2 haru 2 haru 3 ja 4 haru 3 ja 4 haru Ringtropp Üks kett Üks kett Kaks ketti Kaks ketti
   
Tõstenurk ß   - - 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60° - 0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
Koormustegur   1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,8 1,4 1 2,1 1,5
                             
Keti klass d (mm)                          
Grade 8 6 1,12 0,9 1,6 1,12 1,25 0,9 2,36 1,7 1,8 1,6 1,12 2,36 1,7
Grade 10 6 1,4 1,12 2 1,4 1,6 1,12 3 2,12 2,24 2 1,4 3 2,12
Grade 12 7 2,36 1,9 3,35 2,36 2,65 1,9 5 3,55 3,75 3,35 2,36 5 3,55
Grade 8 8 2 1,6 2,8 2 2,24 1,6 4,25 3 3,15 2,8 2 4,25 3
Grade 10 8 2,5 2 3,55 2,5 2,8 2 5,3 3,75 4 3,55 2,5 5,3 3,75
Grade 12 8 3 2,36 4,25 3 3,35 2,36 6,3 4,5 4,75 4,25 3 6,3 4,5
Grade 8 10 3,15 2,5 4,25 3,15 3,55 2,5 6,7 4,75 5 4,25 3,15 6,7 4,75
Grade 10 10 4 3,15 5,6 4 4,25 3,15 8,4 6 6,3 5,6 4 8 6
Grade 12 10 5 4 7,1 5 5,6 4 10,6 7,5 8 7,1 5 10,6 7,5
Grade 8 13 5,3 4,25 7,5 5,3 5,9 4,25 11,2 8 8,5 7,5 5,3 11,2 8
Grade 10 13 6,7 5,3 9,5 6,7 7,5 5,3 14 10 10,6 9,5 6,7 14 10
Grade 12 13 8 6,3 11,2 8 9 6,3 17 11,8 12,5 11,2 8 17 11,8
Grade 8 16 8 6,3 11,2 8 9 6,3 17 11,8 12,5 11,2 8 17 11,8
Grade 10 16 10 8 14 10 11,2 8 21,2 15 16 14 10 21,2 15
Grade 10 19 14 11,2 20 14 16 11,2 30 21,2 22,4 20 14 30 21,2
Grade 8 20 12,5 10 17,5 12,5 14 10 26,25 18,75 22,5 17,5 10 26,25 18,75
Grade 8 22 15 12 21,2 15 17 12 31,5 22,4 23,6 21,2 15 31,5 22,4
Grade 10 22 19 15 26,5 19 21,2 15 40 28 30 26,5 19 40 28
Grade 8 26 21,2 16,95 30 21,2 23,7 16,95 45 31,5 33,5 30 21,2 45 31,5
Grade 8 32 31,5 25,2 45 31,5 35,2 25,2 67 47,5 50 45 31,5 67 47,5