Läbi ohutuskoolituste samm lähemale 100% ohutule töökeskonnale

Iga professionaal teab, kuidas teostada 100% ohutut tõstet. Selles pole midagi erakordset, kuid keeruline on tõsta sama hoolikalt tuhandendal korral, kui esimesel. Õnnetused juhtuvad reeglina siis, kui tegevus muutub harjumuseks, tõstja muutub liialt enesekindlaks või tegu on ülimalt stressirikka olukorraga.

Tegemist ei ole kerge lahinguga, kuid me ei kavatse aktsepteerida praeguseid õnnetuste arve Eesti töökohtadel. Seepärast lükkasime käima kampaania "Üks samm lähemale 100% ohutule töökeskkonnale". Me hoiame oma haridusprogrammi pidevas arengus ning seame endale ja koolitustel osalejatele järjest kõrgemaid eesmärke. Panustame tehniliste lahenduste arengusse ning räägime tõstmise ohutusest igal võimalikul viisil.

Õnnetusjuhtumite arvu tuleb vähendada, sest sellest sõltuvad inimeste elud ning meie jaoks ei ole miski olulisem. 
 

Investeering tulevikku ja ohutusse
 

Certexi tunnuslause kogu Euroopas on „Safety first“. Suur osa selles on ka Certexi koolitusprogrammil, mis põhineb aastakümnete kogemusel nii Eestis, kui ka mujal Euroopas, kehtivatel normidel ja standarditel, toodete valmistajatehaste juhenditel ning ka igapäevaselt tööolukordades tekkivatel küsimustel.

Meie koolitusprogramm ei saa kunagi lõpuni valmis. Meie eesmärgiks on olla pidevalt kursis toimuvate muutustega normatiivaktides, uute lahendustega turvalise tõstmise võimaldamiseks ning ka uudistega tööohutusvaldkonnas.

Koolituse käigus selgitame, kuidas ohutult tõsta, milliseid vahendeid erinevates olukordades kasutada ning kuidas jälgida tõstevahendite korrashoidu ja turvalisust.