Certex Eesti OÜ privaatsuspoliitika kodulehe külastajatele ja e-poe kasutajatele.

 1. Külastades seda kodulehte võidakse teil paluda esitada mõningad isikuandmed. See privaatsuspoliitika kirjeldab  kuidas me töötleme teie isikuandmeid ja kuidas kasutame oma veebisaidil küpsiseid.
 2. Kui teil on mingeid küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme teie isikuandmeid või kuidas me kasutame küpsiseid, siis palun kontakteeruge meiega e-posti teel aadressil info@certex.ee

Milliseid isikuandmeid töödeldakse ja mis on selle eesmärk?

 1. Kui te taotlete meie e-poe kontot ja/või teete hinnapäringu meie meie kodulehe kaudu, siis Certex Eesti OÜ kogub ja töötleb teie nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbri, töökoha, ametinimetuse, muud sõnumid ja andmed mida te võite saata meie kodulehe kaudu. Isikuandmed kogutakse otse teilt. Teie kontaktandmete esitamine on kohustuslik, et saaksime teie kontotaotlust käsitleda või päringule vastata. Võime töödelda teie isikuandmeid ka selleks, et teiega, kui ettevõtte esindajaga, võtta ühendust uudiskirjadega või muu kommunikatsiooni või turunduskanalite kaudu, mis võivad teile huvi pakkuda. Kogume ka teavet uudiskirjade ja turundusmaterjalide saamise kohta, mida võime teile saata ja jälgime, milliseid linke jms. te olete klikkinud.
 2. e-poes töödeldakse makseid kasutades platvormi makecommerce.ee, mida haldab Maksekeskus AS (Niine 11, Tallinn 10414, Estonia, reg. No .: 12268475), seetõttu edastatakse teie makse sooritamiseks ja kinnitamiseks vajalikud isimuandmed Maksekeskus AS-le.
 3. Certex Eesti OÜ võib aeg ajalt taotleda informatsiooni turu-uuringute eesmärgil. Selline teave on alati vabatahtlik sarnaselt muude isikuandmetega ega ei jagata neid ilma teie loata ühegi teise osapoolega.
 4. Teie isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse ka küpsiste kaudu nagu on sätestatud meie Küpsiste poliitikas.

Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kui kaua seda säilitatakse?

 1. Isikuandmed, mida te meiega jagate, võidakse üle anda Certex Eesti välistele tarnijatele (näiteks nagu IT-tarnijad) ulatuses, mis on vajalik postituste haldamiseks ja teostamiseks vastavalt teie soovidele. Certex Eesti OÜ aga ei müü, rendi ega anna ära muul moel teie isikuandmeid ühelegi mitteseotud ettevõttele, organisatsioonile või isikule ilma teie nõusolekuta. On võimalik, juhul, kui see on asjakohane, et teie andmeid jagatakse the Lifting Solutions Group siseselt töötlemiseks ja kasutamiseks   the Lifting Solutions Group raames teistes riikides. Ainult Certex Eesti OÜ töötajatel, kellel on vaja kasutada teie isikuandmeid ülevalpool kirjeldatud eesmärkidel, on juurdepääs teie isikuandmetele. Certex Eesti OÜ on võtnud ka asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid nt. kaotamise või loata juurdepääsu vastu.
 2. Teie isikuandmed, mida töödeldakse teie taotluse haldamiseks, kustutatakse, kui me oleme selle taotluse haldamise lõpetanud,  välja arvatud juhul, kui teie või teie esindatav ettevõte saab Certex Eesti OÜ kliendiks. Sellisel juhul saate te täiendavat teavet oma isikuandmete töötlemise kohta.
 3. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse teie e-poe konto kaudu laekuvate tellimuste ja kinnituste haldamiseks, säilitatakse, kuni te oma konto kustutate ja/või oma tellimuse tühistate
 4. Pange tähele, et teie isikuandmeid säilitatakse kauem, kui eespool kirjeldatud, juhul kui seda nõuavad kehtivad seadused.

Teie õigused

 1. Certex Eesti OÜ, reg. nr. 11200535, aadressiga Väike-Paala 2/1; 11415 Tallinn; Eesti, ja Axel Johnson International Lifting Solutions, reg. no. 556057-8873, aadressiga Sveavägen 151; 113 46 Stockholm, Rootsi, on teie isikuandmete ühised töötlejad. See tähendab, et me vastutame selle eest, et teie isikuandmeid töödeldakse õigesti ja kooskõlas kehtivate seadustega.
 2. Teil on õigus teada, milliseid teie isikuandmeid me töötleme ja te saate taotleda nende andmete koopiat. Teil on õigus nõuda teie kohta käivate valede isikuandmete parandamist ja mõningatel juhtudel teil on õigus nõuda teie isikuandmete kustustamist  (kui näiteks isikuandmed ei ole enam vajalikud sellel eesmärgil, milleks need koguti). Samuti on teil õigus esitada vastuväiteid teatud isikuandmete töötlemise suhtes (näiteks nagu otseturundus) ja nõuda, et teie isikuandmete töötlemine oleks piiratud. Pange tähele, et teie isikuandmete piiramine või kustutamine võib põhjustada seda, et me ei suuda oma kohustusi täita. Samuti on teil õigus eraldada oma isikuandmeid masinloetavas formaadis ja edastada neid teistele töötlejatele.
 3. Kui teil on küsimusi selle kohta, kuidas me töötleme teid puudutavaid isikuandmeid siis võite pöörduda meie poole e-posti teel aadressil info@certex.ee või kirja teel üleval toodud aadressil.
 4. Kui teil on vastuväiteid või kaebusi selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid töötleme siis on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

Muudatused privaatsuspoliitikas ja küsimused

Käesolev privaatsuspoliitika võib olla aeg ajalt muudetud. Viimased täiendused on tehtud 14.10.2020