Tõstevahendite hooldustööd laeval


Teeme ka tõsteabivahendite hooldustöid laevadel. 


Lisaks iga-aastasele kohustuslikule tõsteseadmete kontrollile tuleb laevadel teostada iga 5 aasta järel ka teatud tõsteseadmete koormus-katsetused. 


Ship1.jpg  Ship2.jpg  

 
Ship3.jpg