Trossimäärded

Trossimäärded hoiavad terastrossi kvaliteeti ja pikendavad trossi eluiga.