Tehniline osa

Koormakinnituse tehniline osa. Juhised ja soovitused koormakinnitusvahendite kasutamisel ja hooldamisel.