Tõsteseadmete ja turvavarustuse kontroll kord aastas on kohustuslik, et tagada turvalisus töökohal!

Tööandja kohustuseks on tagada töötaja turvalisus ning oluline on kontrollida, et seadmed oleksid töökorras ja vastaksid vajalikele normidele ja standarditele.

CERTEX täishooldus

• Kontrollime ja hooldame teie ettevõtte tõstevahendeid vähemalt kord aastas
• Teostame ülevaatust teie ettevõttes või Certexis kohapeal
• Haldame teie tõstevahendeid CertMax+ veebikeskkonnas
• Viime läbi koolitusi tõstevahendite kasutamise ja hooldamise kohta